Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Tôn Thọ Tường

Thơ » Việt Nam


» Hiện danh sách 2 người yêu thích
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Đáp Huỳnh Mẫn Đạt10. Giang sơn ba tỉnh bài 09
2. Giang sơn ba tỉnh bài 0111. Giang sơn ba tỉnh bài 10
3. Giang sơn ba tỉnh bài 0212. Khóc đầu Hạng Võ
4. Giang sơn ba tỉnh bài 0313. Lão kỹ quy y
5. Giang sơn ba tỉnh bài 0414. Tôn phu nhân quy Thục
6. Giang sơn ba tỉnh bài 0515. Từ Thứ quy Tào
7. Giang sơn ba tỉnh bài 0616. Vọng Phu thạch
8. Giang sơn ba tỉnh bài 0717. Vịnh chùa Cây Mai
9. Giang sơn ba tỉnh bài 0818. Vịnh Thuý KiềuTrang trong tổng số 2 trang (18 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

   Đáp Huỳnh Mẫn Đạt
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 467 lần
Đăng bởi Vanachi vào 11/01/2008 08:46
1 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Tình cờ gặp gỡ bạn tiền liêu,
Thi phú ngâm nga hứng gió chiều.
Thế cục đổi dời càng lắm lắm,
Thiên cơ mầu nhiệm hãy nhiều nhiều.
Nước non dường ấy, tình dường ấy,
Xe ngựa bao nhiêu, bụi bấy nhiêu!
Hăng hái nhạc Tây, hơi thổi mạnh,
Nghe qua ngùi nhớ giọng tiêu thiều.


Xem chú thích bài "Giễu Tôn Thọ Tường" của Huỳnh Mẫn Đạt.

Nguồn: http://annonymous.online....uong/index.php?topic=65.0
 
  

   Giang sơn ba tỉnh bài 01
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 363 lần
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 02:13
1 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Giang nam ba tỉnh hãy còn đây,
Trời đất xui chi đến nỗi này?
Chớp nhoáng thẳng bon dây thép kéo
Mây tuôn đẹn kịt khói tàu bay.
Xăn văn thầm tính, thương đôi chỗ,
Khấp khởi riêng lo, biết những ngày.
Miệng cọp hàm rồng chưa dễ chọc,
Khuyên đàn con trẻ chớ thày lay!

Tôn Thọ Tường được Pháp trọng dụng, trước làm tri phủ Tân Bình, sau làm đốc phủ sứ. Tuy nhiên Tôn bị cô lập, bị mạt sát nặng nề nên làm 10 bài thơ, lấy nhan đề chung là "Giang sơn ba tỉnh", bào chữa cho mình và thanh minh với dư luận. Sau khi 10 bài này được phổ biến ra thì Phan Văn Trị làm 10 bài hoạ lại.

Nguồn: http://annonymous.online....uong/index.php?topic=65.0
 
  

   Giang sơn ba tỉnh bài 02
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 260 lần
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 02:13
1 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Thày lay lại chuốc lấy danh nhơ,
Ai mượn mình lo việc bá vơ?
Trẻ dại, giếng sâu, lòng chẳng nỡ,
Đường xa, ngày tối, tuổi không chờ.
Áo xiêm chán thấy xăn tay thợ,
Xe ngựa nào toan gỡ nước cờ.
Rủi rủi may may đâu đã chắc?
Miệng lằn lưỡi mối hay tai ngơ!

Nguồn: http://annonymous.online....uong/index.php?topic=65.0
 
  

   Giang sơn ba tỉnh bài 03
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 259 lần
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 02:13
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Tai ngơ mắt lấp buổi tan tành,
Nghĩ việc đồi thêm hổ việc mình.
Nghi ngút tro tàn nhà đạo nghĩa,
Lờ mờ bụi đóng cửa trâm anh.
Hai bên vai gánh ba giềng nặng,
Trăm tạ chuôn trẹo một sợi mành.
Trâu ngựa dầu kêu, kêu cũng chịu,
Thân còn chẳng kể, kể chi danh!

Nguồn: http://annonymous.online....uong/index.php?topic=65.0
 
  

   Giang sơn ba tỉnh bài 04
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 241 lần
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 02:14
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Kể chi danh phận lúc tan hoang,
Biển rộng trời cao nghĩ lại càng...
Lên núi bắt hùm chưa dễ láo,
VÀo sông đánh cá, há rằng oan.
Người giương mắt ngạo đôi tròng bạc,
Kẻ ứa gan trung bảy lá vàng.
Chiu chít thương bầy gà mất mẹ,
Cũng là gắng gỏi, dám khoe khoang!

Nguồn: http://annonymous.online....uong/index.php?topic=65.0
 
  

   Giang sơn ba tỉnh bài 05
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 231 lần
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 02:14
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Khoe khoang sức giỏi cậy tài khôn,
Múa mép khua môi cũng một phồn.
Tơ vấn cánh ruồi kinh trí nhện,
Gió đưa hơi cọp khiếp oai chồn.
Siêng lo há đợi cơm kề miệng,
Chậm tính nào ngờ nước đến trôn.
Hay dở chuyện đời còn lắm lối,
Múa men xin hãy chớ bôn chôn.

Nguồn: http://annonymous.online....uong/index.php?topic=65.0
 
  

   Giang sơn ba tỉnh bài 06
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 267 lần
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 02:14
Chưa ai thích
2 bài trả lời
Thao tác
 
 
 
Hãy chớ bôn chôn việc cửa nhà,
Sau này còn ngại nỗi đàng xa.
Ma duồng cơn ngặt lung hai trẻ,
Trời mỏn lòng thương xót một già.
Lái đã vững vàng cơn sóng lượn,
Thoi toan đan dệt luc mưa sa.
Ở đời há dễ quên đời được,
Tính thiệt so hơn cũng gọi là...

Nguồn: http://annonymous.online....uong/index.php?topic=65.0
 
  

   Giang sơn ba tỉnh bài 07
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 204 lần
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 02:14
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Cũng gọi là người ắt phải lo,
Có hay chịu khó mới nên trò.
Bạc mônng mênh biển cầu toan bắc,
Xanh mịt mù trời thước rắp đo.
Nước ngược chống lên thuyền một mái,
Gác cao bỏ lại sách trăm pho.
Lòng này dầu hỏi mà không hổ,
Lặng xét thầm soi cũng biết cho.

Nguồn: http://annonymous.online....uong/index.php?topic=65.0
 
  

   Giang sơn ba tỉnh bài 08
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 210 lần
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 02:14
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Đã biết cho chưa, hỡi những người,
Xin đừng tiếc hận, chớ chê cười!
Ví dầu vật ấy còn roi dấu,
Bao quản thân này chịu dể ngươi.
Trăng giữa ba thu mây cũng tỏ,
Hoa trong chín hạ nắng càng tươi.
Khó lòng mình biết lòng mình khó,
Lòn lỏi công trình kể mấy mươi.

Nguồn: http://annonymous.online....uong/index.php?topic=65.0
 
  

   Giang sơn ba tỉnh bài 09
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 213 lần
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2008 02:14
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Kể mấy mươi năm nước lễ văn,
Rắn dài, beo lớn, thế khôn ngăn;
Bốn đời, chung đội ơn nuôi dạy,
Ba tỉnh riêng lo việc ở ăn.
Hết sức người theo trời chẳng kịp,
Hoài công chim lấp biển không bằng.
Phải sao chịu vậy thôi thì chớ,
Nhắm mắt đưa chân lỗi đạo hằng.

Nguồn: http://annonymous.online....uong/index.php?topic=65.0
 
  

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

© 2004-2014 Vanachi