Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Hàn Dũ - 韓愈

Thơ » Trung Quốc


Hàn Dũ
» Hiện danh sách 3 người yêu thích
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Đáp Trương thập nhất16. Sơ xuân tiểu vũ
2. Đề mộc cư sĩ kỳ 117. Sơn thạch
3. Đề Trương thập nhất lữ xá tam vịnh - Lựu hoa18. Tả thiên chí Lam Quan thị điệt tôn Tương
4. Đồng thuỷ bộ Trương viên ngoại Tịch Khúc Giang xuân du ký Bạch nhị thập nhị xá nhân19. Tặng Đồng Du
5. Đăng Cẩu Lũ sơn20. Tặng Giả Đảo
6. Bát nguyệt thập ngũ dạ tặng Trương công tào21. Tửu trung lưu thượng Tương Dương Lý tướng công
7. Bồn trì kỳ 222. Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 1
8. Bồn trì kỳ 523. Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 2
9. Cổ ý24. Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 3
10. Du thành nam thập lục thủ - Khiển hứng25. Thạch cổ ca
11. Du thành nam thập lục thủ - Vãn xuân26. Thứ Đồng Quan tiên ký Trương thập nhị các lão sứ quân
12. Du Thái Bình công chúa sơn trang27. Tương trung
13. Hoa đảo28. Tương Trung thù Trương thập nhất công tào
14. Hoạ Lý Tư Huân "Quá Liên Xương cung"29. Xuân tuyết
15. Lạc hoa30. Yết Hành nhạc miếu toại túc nhạc tự đề môn lâuTrang trong tổng số 3 trang (30 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

   Đáp Trương thập nhất
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Trung Đường
Đã được xem 53 lần
Đăng bởi hạo hạo vào 25/02/2014 18:42
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

答張十一

Đáp Trương thập nhất

Đáp Trương Thự (Người dịch: Nguyễn Minh @hoasontrang.us)

山淨江空水見沙,
哀猿啼處兩三家。
篔簹競長纖纖筍,
躑躅閒開艷艷花。
未報恩波知死所,
莫令炎瘴送生涯。
吟君詩罷看雙鬢,
斗覺霜毛一半加。

Sơn tịnh giang không thuỷ kiến sa,
Ai viên đề xứ lưỡng tam gia.
Vân đương cạnh trường tiêm tiêm duẩn,
Trịch trục nhàn khai diễm diễm hoa.
Vị báo ân ba tri tử sở,
Mạc linh viêm chướng tống sinh nhai.
Ngâm quân thi bãi khan song mấn,
Đẩu giác sương mao nhất bán gia.

Núi lặng yên, nước trong, sông vắng
Vượn hú buồn, ba bốn nóc gia
Nứa tre tranh sống măng ra
Bụi cây trục trịch ra hoa tuyệt vời
Ơn chưa báo, nay rơi cõi chết
Đừng để đời chấm hết nơi đây
Thơ ngâm nhìn lại tóc mai
Mới hay sương trắng đã phai nửa đầu

» Hiện dịch nghĩa


Khoảng năm 803, tác giả đang làm giám sát ngự sử trong triều, có lỗi bị biếm đi lảm huyện lệnh Dương Sơn (nay là huyện Dương Sơn, tỉnh Quảng Đông). Trương thập nhất tức Trương Thự, đồng liêu của tác giả, cùng lúc bị biếm làm huyện lệnh Giám Vũ (nay là huyện Giám Vũ, tỉnh Hồ Nam). Đôi bên thương nhau vì cùng cảnh ngộ nên thư từ qua lại.
 
  

   Đề mộc cư sĩ kỳ 1
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường
Đã được xem 37 lần
Đăng bởi hạo hạo vào 25/02/2014 15:05
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

題木居士其一

Đề mộc cư sĩ kỳ 1

Viết về cây cư sĩ kỳ 1 (Người dịch: Nguyễn Minh @hoasontrang.us)

火透波穿不計春,
根頭如面幹如身。
偶然題作木居士,
便有無窮求福人。

Hoả thấu ba xuyên bất kế xuân,
Căn đầu như diện cán như thân.
Ngẫu nhiên đề tác "Mộc cư sĩ",
Tiện hữu vô cùng cầu phúc nhân.

Đã bao năm mưa dầm nắng gắt
Nay như người có mặt có thân
Là cây cư sĩ, cây thần
Người ham cầu phúc quây quần vái van

» Hiện dịch nghĩa


Mộc cư sĩ là một cây cổ thụ được dân địa phương tôn sùng như một người tu đạo Phật tại gia. Năm 805, tác giả có việc đi từ Sâm Châu tới Hành Châu, khi đi qua thôn Lỗi Dương thấy người ta lễ lạy một gốc cây cầu phúc, ông làm bài này.
 
  

   Đề Trương thập nhất lữ xá tam vịnh - Lựu hoa
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường
Đã được xem 590 lần
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 02:07
3 người thích
3 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

題張十一旅舍三詠-榴花

Đề Trương thập nhất lữ xá tam vịnh - Lựu hoa

Ba bài vịnh đề lữ xá của anh Trương mười một - Hoa lựu (Người dịch: Ngô Văn Phú)

五月榴花照眼明,
枝間時見子初成。
可憐此地無車馬,
顛倒蒼苔落絳英。

Ngũ nguyệt lựu hoa chiếu nhãn minh,
Chi gian thì kiến tử sơ thành.
Khả liên thử địa vô xa mã,
Điên đảo thương đài lạc giáng anh.

Tháng năm lựu nở sáng bừng
Giữa cành hoa nhỏ linh lung dựng hình
Đất này xe ngựa vắng tanh
Để hoa rụng phủ rêu xanh bời bời

» Hiện dịch nghĩa


Bài thơ này trong các bản "Thiên gia thi" lưu hành phổ biến chép tác giả là Chu Hy 朱熹 đời Tống với tiêu đề "Đề lựu hoa" 題榴花. Các bản này thực chất đều dựa trên cuốn "Phân môn toản loại Đường Tống thì hiền thiên gia thi tuyển" 分門纂類唐宋時賢千家詩選 của Lưu Khắc Trang 劉克庄 đời Tống, nhưng bản của Lưu Khắc Trang chép tác giả bài này là Hàn Dũ. Chu Hy trong "Chu Văn Công hiệu Xương Lê tiên sinh tập" 朱文公校昌黎先生集 cũng chép bài này của Hàn Dũ.
 
  

   Đồng thuỷ bộ Trương viên ngoại Tịch Khúc Giang xuân du ký Bạch nhị thập nhị xá nhân
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường
Từ khoá: Trương Tịch Bạch Cư Dị
Đã được xem 47 lần
Đăng bởi hạo hạo vào 25/02/2014 20:40
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

同水部張員外籍曲江春遊寄白二十二舍人

Đồng thuỷ bộ Trương viên ngoại Tịch Khúc Giang xuân du ký Bạch nhị thập nhị xá nhân

Cùng thuỷ bộ viên ngoại Trương Tịch chơi ao Khúc Giang gửi xá nhân Bạch Cư Dị (Người dịch: Nguyễn Minh @hoasontrang.us)

漠漠輕陰晚自開,
青天白日映樓臺。
曲江水滿花千樹,
有底忙時不肯來。

Mạc mạc khinh âm vãn tự khai,
Thanh thiên bạch nhật ánh lâu đài.
Khúc Giang thuỷ mãn hoa thiên thụ,
Hữu để mang thì bất khẳng lai.

Trời âm u bỗng nhiên tạnh ráo
Tửu lầu trong nắng quái chiều hôm
Khúc Giang đầy nước, hoa thơm
Chắc ông bận việc nên khôn rời nhà

» Hiện dịch nghĩa


Ao Khúc Giang là thắng cảnh nổi tiếng bên ngoài phía đông nam hoàng thành Trường An, có nhiều trà đình tửu điếm cho giới quyền quý ăn chơi, vốn do Tuỳ Dượng Đế cho đào. Bài này viết khoảng năm 822 khi tác giả Hàn Dũ nhậm binh bộ thị lang, Trương Tịch nhậm thuỷ bộ viên ngoại lang, Bạch Cư Dị nhậm trung thư xá nhân. Bộ ba này thường tụ họp yến ẩm xướng hoạ với nhau.
 
  

   Đăng Cẩu Lũ sơn
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường
Đã được xem 38 lần
Đăng bởi hạo hạo vào 25/02/2014 15:08
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

登岣嶁山

Đăng Cẩu Lũ sơn

Lên núi Cẩu Lũ (Người dịch: Nguyễn Minh @hoasontrang.us)

岣嶁山尖神禹碑,
字青石赤形摹奇。
事麗跡怪鬼莫窺,
道士獨上偶見之。

Cẩu Lũ sơn tiêm Thần Vũ bi,
Tự thanh thạch xích hình mô kỳ.
Sự lệ tích quái quỷ mạc khuy,
Đạo sĩ độc thướng ngẫu kiến chi.

Bia Thần Vũ trên non Cẩu Lũ
Chữ xanh trên đá đỏ lạ kỳ
Khác thường sự tích còn ghi
Duyên may đạo sĩ lên thì tìm ra

» Hiện dịch nghĩa


Núi Cẩu Lũ nay thuộc tỉnh Hồ Nam.
 
  

   Bát nguyệt thập ngũ dạ tặng Trương công tào
 
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong, thời kỳ: Trung Đường
Đã được xem 400 lần
Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2010 19:18
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

八月十五夜贈張功曹

Bát nguyệt thập ngũ dạ tặng Trương công tào

Đêm rằm tháng tám làm thơ tặng quan công tào họ Trương (Người dịch: Trần Văn Nhĩ)

纖雲四卷天無河,
清風吹空月舒波。
沙平水息聲影絕,
一杯相屬君當歌。
君歌聲酸辭且苦,
不能聽終淚如雨。
洞庭連天九疑高,
蛟龍出沒猩鼯號。
...

Tiêm vân tứ quyển thiên vô hà,
Thanh phong xuy không nguyệt thư ba.
Sa bình thuỷ tức thanh ảnh tuyệt,
Nhất bôi tương thuộc quân đương ca.
Quân ca thanh toan từ thả khổ,
Bất năng thính chung lệ như vũ.
Động Đình liên thiên, Cửu Nghi cao,
Giao long xuất một tinh ngô hào.
...

Trời vắng sao, bốn phương mây mỏng
Vằng vặc trăng, gió lộng tầng không
Bãi dài vắng lặng, làn trong
Mời nhau một chén, giãi lòng bác ca
Lời đau thương đậm đà chua xót
Chưa hết bài, mắt ướt lệ trào
Động Đình liền trời, Nghi cao
Rắn rồng ẩn hiện, vượn gào khỉ than
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Nguồn: Tuyển tập thơ Đường (Q.II), NXB Văn nghệ, 2009.
 
  

   Bồn trì kỳ 2
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường
Đã được xem 30 lần
Đăng bởi hạo hạo vào 25/02/2014 15:11
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

盆池其二

Bồn trì kỳ 2

Ao bồn kỳ 2 (Người dịch: Nguyễn Minh @hoasontrang.us)

莫道盆池作不成,
藕梢初種已齊生。
從今有雨君須記,
來聽蕭蕭打葉聲。

Mạc đạo bồn trì tác bất thành,
Ngẫu tiêu sơ chủng dĩ tề sinh.
Tòng kim hữu vũ quân tu ký,
Lai thính tiêu tiêu đả diệp thanh.

Trồng cây trong ao bồn vẫn khá
Ngó sen gieo nay lá đâm ra
Trời mưa phải nhớ ghé qua
Đặng nghe tiếng lá mưa sa rào rào

» Hiện dịch nghĩa

 
  

   Bồn trì kỳ 5
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường
Đã được xem 21 lần
Đăng bởi hạo hạo vào 24/02/2014 20:46
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

盆池其五

Bồn trì kỳ 5

Ao bồn kỳ 5 (Người dịch: Nguyễn Minh @hoasontrang.us)

池光天影共青青,
拍岸才添水數瓶。
且待夜深明月去,
試看涵泳幾多星。

Trì quang thiên ảnh cộng thanh thanh,
Phách ngạn tài thiêm thuỷ sổ bình.
Thả đãi dạ thâm minh nguyệt khứ,
Thí khan hàm vịnh kỷ đa tinh.

Bầu trời xanh in ao quang đãng
Thêm nước vào sóng đánh nhẹ bờ
Chờ cho trăng sáng lặn mờ
Thử xem lấp lánh sao thưa in hình

» Hiện dịch nghĩa

 
  

   Cổ ý
 
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong, thời kỳ: Trung Đường
Từ khoá: hoa sen
Đã được xem 779 lần
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 07:21
1 người thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

古意

Cổ ý

Ý xưa (Người dịch: Điệp luyến hoa)

太華峰頭玉井蓮,
開花十丈藕如船。
冷比雪霜甘比蜜,
一片入口沈痾痊。
我欲求之不憚遠,
青壁無路難夤緣。
安得長梯上摘實,
下種七澤根株連。

Thái Hoá phong đầu ngọc tỉnh liên,
Khai hoa thập trượng ngẫu như thuyền.
Lãnh tỷ tuyết sương cam tỷ mật,
Nhất phiến nhập khẩu trầm kha thuyên.
Ngã dục cầu chi bất đạn viễn,
Thanh bích vô lộ nan di duyên.
An đắc trường thê thướng trích thực,
Hạ chủng thất trạch căn chu liên.

Trên đỉnh Thái Hoa sen giếng ngọc,
Nở hoa mười trượng ngó như thuyền.
Lạnh như sương tuyết thơm như mật,
Ngậm một miếng này bệnh giảm thuyên.
Ta những cầu mong không quản ngại,
Quanh co sườn dốc chẳng đường liền.
Thang dài muốn có trèo lên hái,
Trồng hết bảy đầm chỉ thấy sen.

» Hiện dịch nghĩa


Nguồn: http://annonymous.online....uong/index.php?topic=18.0
(do Thanh Nghị gửi lên Mặc hương)
 
  

   Du thành nam thập lục thủ - Khiển hứng
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Trung Đường
Đã được xem 319 lần
Đăng bởi Phụng Hà vào 17/03/2012 20:03
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

遊城南十六首-遣興

Du thành nam thập lục thủ - Khiển hứng

Đi chơi phía nam thành - Khiển hứng (Người dịch: Phụng Hà)

斷送一生惟有酒,
尋思百計不如閑。
莫憂世事兼身事,
須著人間比夢間。

Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Tầm tư bách kế bất như nhàn.
Mạc ưu thế sự kiêm thân sự,
Tu trước nhân gian tỉ mộng gian.

Dứt bỏ một đời duy có rượu,
Suy tư trăm kế chẳng bằng nhàn.
Lo lắng việc mình, lờ thế sự,
Hãy xem như mộng chốn nhân gian

» Hiện dịch nghĩa


Trong bài ca trù "Uống rượu tiêu sầu", Cao Bá Quát có dùng hai câu đầu của bài thơ này.
 
  

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài thơ)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

© 2004-2014 Vanachi