Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed

Dương Thận - 楊慎

Thơ » Trung Quốc


‒ Ẩn tiểu sử tác giả
Dương Thận 楊慎 (1488-1559) tự Dụng Tu 用修, hiệu Thăng Am 升庵, người Diên Hoà, Tân Đô.

[Gửi ngày 11/08/2007 11:38 bởi Vanachi, số lượt xem: 1243]

1. Ôn Tuyền3. Trú mã thính - Hoạ Vương Thuấn Khanh "Chu hành tứ vịnh" kỳ 1
2. Lâm giang tiên    Ôn Tuyền
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Minh
Từ khoá: Dương Quý Phi cung Hoa Thanh Ôn Tuyền hoài cổ
Đã được xem 603 lần
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2008 03:20
Chưa ai thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

溫泉

Ôn Tuyền

Ôn Tuyền (Người dịch: Điệp luyến hoa)

天寶繁華蹟已陳,
朝元閣上玉嶙峋。
山頭寒樹深埋雪,
池面溫湯別貯春。
歌舞聲留供奉曲,
珮環魂斷屬車塵。
可憐一片離宮月,
曾照當時同輦人。

Thiên Bảo phồn hoa tích dĩ trần,
Triều Nguyên các thượng ngọc lân tuân.
Sơn đầu hàn thụ thâm mai tuyết,
Trì diện Ôn Thang biệt trữ xuân.
Ca vũ thanh lưu cung phụng khúc,
Bội hoàn hồn đoạn thuộc xa trần.
Khả liên nhất phiến ly cung nguyệt,
Tằng chiếu đương thì đồng liễn nhân.

Thiên Bảo phồn hoa tích mất dần,
Triều Nguyên, trên gác ngọc lân tuân.
Đầu non cây lạnh vùi trong tuyết,
Mặt nước Ôn Tuyền chỉ chứa xuân.
Ca múa âm lưu cung phụng khúc,
Ngọc hoàn hồn đoạn bụi xe còn.
Thương thay một mảnh trăng cung ấy,
Xưa chiếu ngự xa kẻ được gần.

» Hiện dịch nghĩa


Ôn Tuyền: suối nước nóng ở khe sông Vị Hà tại Ly Sơn, đời Thịnh Đường chảy qua cung Hoa Thanh của Đường Huyền Tông.

 
  

   Lâm giang tiên
 
Thể thơ: Từ phẩm, thời kỳ: Minh
Từ khoá: Lâm giang tiên
Đã được xem 8905 lần
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2007 12:04
6 người thích
19 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

臨江仙

Lâm giang tiên

Lâm giang tiên (Người dịch: Điệp luyến hoa)

滾滾長江東逝水,
浪花淘盡英雄。
是非成敗轉頭空。
青山依舊在,
幾度夕陽紅。

白髮漁樵江渚上,
慣看秋月春風。
...

Cổn cổn Trường Giang đông thệ thuỷ,
Lãng hoa đào tận anh hùng.
Thị phi thành bại chuyển đầu không.
Thanh sơn y cựu tại,
Kỷ độ tịch dương hồng.

Bạch phát ngư tiều giang chử thượng,
Quán khan thu nguyệt xuân phong.
...

Cuồn cuộn về đông sông mãi chảy,
Cuốn trôi hết thảy anh hùng.
Đúng sai thành bại phút thành không.
Non xanh còn đứng đó,
Mấy độ bóng dương hồng.

Tóc bạc ngư tiều trên bến nước,
Quen nhìn gió mát trăng trong.
...

» Xem toàn bộ bài thơ

 
  

   Trú mã thính - Hoạ Vương Thuấn Khanh "Chu hành tứ vịnh" kỳ 1
 
Thể thơ: Tản khúc, thời kỳ: Minh
Đã được xem 318 lần
Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2008 17:50
1 người thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

駐馬聽-和王舜卿舟行四詠其一

Trú mã thính - Hoạ Vương Thuấn Khanh "Chu hành tứ vịnh" kỳ 1

Dừng ngựa nghe - Hoạ "Bốn bài trên thuyền" của Vương Thuấn Khanh kỳ 1 (Người dịch: Nguyễn Hiến Lê)

明月中天,
照見長江萬里船。
月光如水,
江水無波,
色與天連。

垂楊兩岸淨無煙,
沙禽幾處驚相喚。
...

Minh nguyệt trung thiên,
Chiếu kiến trường giang vạn lý thuyền.
Nguyệt quang thuỷ,
Giang thuỷ vô ba,
Sắc dữ thiên liên.

Thuỳ dương lưỡng ngạn tĩnh vô yên,
Sa cầm kỷ xứ kinh tương hoán.
...

Trăng tỏ trời yên,
Chiếu thẳng tràng giang vạn dặm thuyền.
Trăng sáng như nước,
Nước lặng như tờ,
Sóng với trời liền.

Đôi bờ không khói, liêu buông im.
Chim bãi mấy nơi kêu kinh động.
...

» Xem toàn bộ bài thơ

 
  

© 2004-2014 Vanachi