Trang trong tổng số 920 trang (9195 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi): Bình Ngô đại cáo: Vấn đề dịch giả và dịch bản

Trong bài “Bình Ngô đại cáo (BNĐC): một số vấn đề về văn bản”(1) chúng tôi đã trình bày và chứng minh hai luận điểm quan trọng:

1. Bài Bình Ngô đại cáo trong Bản kỷ thực lục sách Đại Việt sử ký toàn thư là văn bản có độ tin cậy cao nhất. Tại văn bản này không có câu “Đại Thiên Hành Hoá hoàng thượng nhược vân” [代 天 行 化 皇 上 若 雲] thậm chí hai chữ “cái văn” [蓋 聞] cũng chẳng hề có. Ngô Sĩ Liên chỉ viết: “Đế đã dẹp yên giặc Ngô, Đại cáo với thiên hạ. Bài văn ấy như sau: Việc nh…
Ảnh đại diện

Bốc toán tử (Thẩm Đoan Tiết): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Buồn quá gượng lên cao,
Rốt lại buồn khôn chối.
Ngàn dặm giang san cảnh mịt mờ,
Thảy ý đau buồn ấy.

Thù du ai giắt cành,
Hoa cúc ai vun lối.
Riêng dựa lan can mãi chẳng say,
Gió nổi ngày thu tối.
Ảnh đại diện

Đăng U Châu đài ca (Trần Tử Ngang): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Người trước chẳng thấy ai,
Người sau thì chưa thấy.
Ngẫm trời đất thật vô cùng,
Riêng lòng đau mà lệ chảy.
Ảnh đại diện

Giá cô thiên kỳ 1 (Án Kỷ Đạo): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Áo lụa ân cần chén ngọc mời,
Năm xưa say ngủ mặt hồng tươi.
Thân mềm dương liễu lầu trăng ngã,
Khúc hết hoa đào cánh gió rơi.

Sau ly biệt,
Ý khôn nguôi.
Mấy phen trong mộng được bên người.
Đêm nay nến bạc lung linh chiếu,
Lại sợ bên người giữa mộng thôi.
Ảnh đại diện

Giảm tự mộc lan hoa - Đăng Vu Sơn huyện lâu tác (Hoàng Đình Kiên): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Tương vương giữa mộng,
Cỏ biếc khói dày đâu chốn ngóng.
Tống Ngọc đầu đài,
Mây mai mưa tối não lòng ai.

Hoa bay lác đác,
Chẳng kể tha hương lòng tựa nát.
Nước sáng mênh mang,
Muốn tới Nam Lăng thêm đoạn tràng.
Ảnh đại diện

Thanh bình nhạc (Hoàng Đình Kiên): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Buồn xuân đi khỏi,
Lặng lẽ không cần lối.
Nếu có ai hay nơi xuân tới,
Nhắn gọi cho cùng đi với.

Ánh xuân tung tích ai hay,
Trừ phi tới hỏi hoàng ly.
Ríu rít không ai hiểu nổi,
Kế bay qua giậu tường vi.
Ảnh đại diện

Lâm giang tiên - Tức tịch hoạ Hàn Nam giản vận (Tân Khí Tật): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Mưa gió xô xuân Hàn thực tới,
Đồng xa một mảng như tranh.
Đò chưa tới bến liễu buông mành.
Hoa bay bầy bướm loạn,
Dâu mướt lũ tằm sinh.

Lục Dã tiên sinh đang rảnh rỗi,
Rượu thơ ấy việc công danh.
Chưa hay mai sẽ mưa hay tạnh.
Đêm nay riêng chuốc chén,
Kẻ tỉnh thảy thua mình.
Ảnh đại diện

Điểm giáng thần (Lục Du): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Hái thuốc quay về,
Riêng tìm quán rượu mua vò mới.
Chập chùng khói tối,
Chốn chốn chài ca trỗi.

Say ruổi thuyền con,
Chẳng sợ gì sóng tới.
Sông hồ đợi.
Bấy giờ trôi nổi.
Ra vẻ người đang rỗi.
Ảnh đại diện

Điệp luyến hoa (Trương Nguyên Cán): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Trời sáng trời mờ sớm lại tối.
Thấm thoát trăm năm,
Thời trẻ khôn quay lại.
Bốn chục về quê tình sớm ngại.
Hư ảo lợi danh đều đã trải.

Rảnh rỗi thường ra soi trước gương.
Tóc bạc mặt già,
Mặc kệ người ta nhạo.
Chẳng biết tu thiền cùng học đạo.
Chỉ cần trong dạ không phiền não.
Ảnh đại diện

Lâm giang tiên (Tần Quán): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Ngàn dặm Tiêu Tương nhàu bãi xám,
Chèo lan lại được tương phùng.
Trăng cao gió tắt móc bay trong.
Sóng con không mảy gợn,
Hơi lạnh ngập tầng không.

Dựa cột buồm cao riêng lặng lẽ,
Tương phi khúc vẳng ven sông.
Xưa nay tình ý gởi tơ đồng.
Khúc tàn người chẳng thấy,
Bóng núi đậm trên dòng.

Trang trong tổng số 920 trang (9195 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: