Tên bài thơ: Phụng hoạ Trương xá nhân tống Tần Luyện sư quy Sầm Công sơn
Tên nguyên gốc: 奉和張舍人送秦煉師歸岑公山
Tên tiếng Việt: Vâng hoạ thơ tiễn sư Tần Luyện về núi Sầm Công của Trương xá nhân
Tác giả: Lý Quần Ngọc (Trung Quốc)
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 23/02/2009 18:31
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 14/01/2017 15:33 bởi tôn tiền tử
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Trùng: http://www.thivien.net/L%...em-1CdEu46x6SS0zZ3B3Krelw仙翁歸臥翠微岑,
一夜西風月峽深。
松徑定知芳草合,
玉書應念素塵侵。
閒雲不系東西影,
野鶴寧知去住心。
蘭浦蒼蒼春欲暮,
落花流水怨離琴。


Phiên âm:
Tiên ông quy ngoạ thuý vi sầm,
Nhất dạ tây phong nguyệt giáp thâm.
Tùng kính định tri phương thảo hợp,
Ngọc thư ưng niệm tố trần xâm.
Nhàn vân bất hệ đông tây ảnh,
Dã hạc ninh tri khứ trú tâm.
Lan phố thương thương xuân dục mộ,
Lạc hoa lưu thuỷ oán ly cầm.


Chú thích:
Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.