Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
4 bài thơ
Tạo ngày 27/07/2008 22:30 bởi Vanachi, số lượt xem: 1030
Vũ Thế Trung 武世忠 sinh và mất năm nào, quê quán ở đâu đều chưa rõ. Chỉ biết ông làm quan vào cuối đời Trần.

Tác phẩm còn 4 bài thơ chép trong "Toàn Việt thi lục".