Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 19/06/2017 08:55, số lượt xem: 91

Bây giờ một lá thư tay
Gởi em để đoạn tháng ngày yêu nhau
Trả em lời hẹn ban đầu
Lúc nồng nàn phố giăng màu trăng soi

Dẫu buồn cũng vẫn thế thôi
Lệ sa nét chữ chia rời quê hương
Mai em ra đến phi trường
Trả tôi lại những yêu thương riêng mình