Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/02/2018 09:38, số lượt xem: 35

Nghênh xuân,
Xuân này vẫn giống những xuân qua,
Tết đến hân hoan khắp mọi nhà.
Trẻ thời hào hứng trong áo mới
Già thời lại giận cái xuân sang.
Cứ năm cứ tháng trôi qua mãi,
Đến thời đến độ rộ đào mai.
Khởi đầu tuế nguyệt tìm an thái,
Mãn đường phúc đức tựu chung niên.

Hiroshima, Japan