賀壽

半百年華晚,
兼之憂患存。
遺經能熟否,
六十萬餘言。

 

Hạ thọ

Bán bách niên hoa vãn,
Kiêm chi ưu hoạn tồn.
Di kinh năng thục phủ,
Lục thập vạn dư ngôn.

 


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Năm mươi, bóng đã xế
Oan khổ vẫn chưa dời
Sách thánh hiền thuộc chửa
Hơn sáu mươi vạn lời

Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Năm mươi bóng đã xế chiều
Lo toan sầu muộn còn nhiều nổi nênh
Thuộc lòng đọc hết sử kinh
Sáu mươi vạn chữ rành rành có dư

Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời