Chưa có đánh giá nào
15 bài thơ
Đăng ký ngày 07/10/2017 00:24, số lượt xem: 302
Tôi lập trang thơ cá nhân này vì tôi quên mật mã trang cũ của mình là Nguyễn Ba th. Nếu có thể, kính nhờ Ban trị sự thivien.net hãy giúp tôi đăng nhập lại trang cũ để tôi đăng thơ và học tập trên đó thì tốt quá!
Kính đề nghị và trân trọng cám ơn!
Nguyễn Ba
Xin liên hệ địa chỉ: nguyenbahr1962@gmail.com

 

Thơ tự do