Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ
Tạo ngày 17/07/2017 12:32 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 195
Phan Xuân Sinh sinh ngày 2 tháng 1 năm 1948 tại Nại Hiên Tây, Đà Nẵng, định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1990.

Các tác phẩm đã xuất bản:
- Chén rượu mời người (thơ, cùng với Dư Mỹ, 1996, tác giả tự xuất bản)
- Đứng dưới trời đổ nát (thơ, Tạp chí Văn xuất bản, 2000)
- Bơi trên dòng nước ngược (văn, Sông Thu xuất bản, 2004)
- Khi tình đang ru đời (thơ, Văn Nghệ xuất bản, 2008)
- Sống với thời quá vãng (văn, Tạp chí Hợp Lưu xuất bản, 2009)