Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 03:22, số lượt xem: 1064

題諸葛石

風吹玉節向封溪,
滿袖天香捧紫泥。
諸葛谼聲三帶震,
傘圓山色九霄霽。
人從鳳閣鸞臺上,
地入蛇鄉虎落西。
萬里不違顏咫尺,
奉宣帝德浹黔黎。

 

Đề Gia Cát thạch

Phong xuy ngọc tiết hướng Phong Khê,
Mãn tụ thiên hương phủng tử nê.
Gia Cát hồng thanh tam đới chấn,
Tản Viên sơn sắc cửu tiêu tề.
Nhân tòng phượng các loan đài thượng,
Địa nhập xà hương hổ lạc tê (tây).
Vạn lý bất vi nhan chỉ xích,
Phụng tuyên đế đức thiếp kiềm lê.

 

Dịch nghĩa

Gió thổi cái tiết bằng ngọc, đến thăm đất Phong Khê,
Nâng tờ chiếu "tử nê", hương trời đầy tay áo.
Tiếng hang Gia Cát chấn động ba giải đất,
Sắc núi Tản Viên sánh ngang với chín tầng mây.
Người thì đến từ trên gác phượng đài loan,
Đất thì vào tới phía tây của hang hùm xóm rắn.
Dù muôn dặm chẳng cách xa thiên nhan là mấy,
Vâng đêm đức chính nhà vua tới cho dân đen.