Lênh đênh nghề giáo mấy năm ròng,
Quán khách, nhà dân trọ khắp vòng.
Nhà chính khang trang còn tính dở,
Túp lều lụp xụp mới làm xong.
Chưa qua quít khỏi cơn mưa tối,
Đã não nùng thay trận lửa hồng.
Còn sót dăm bài thơ thưởng ngoạn,
Cửa nhà không lại vẫn hoàn không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.