Tinh mơ bái ở điện Văn Minh
Chập tối đoàn ra khỏi cửa thành
Lúc ấy bầy tôi lòng chợt sợ
Sáng nay hoàng thượng ý chân tình
Họ tên đã được thông bang quốc
Xe cộ vừa xong chuyến sứ trình
Muôn dặm đường xa xin tạm biệt
Mươi hôm lại được ghé quê mình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)