Thuyền hướng Hải Châu bóng xế tà
Nước non thơ mộng mãi lân la
Chập chùng đồi núi lồng trăng gió
Lấp lánh đường sông gợn ảnh nhà
Khách dạo ngập ngừng quanh nẻo lạ
Thuyền đưa mái đẩy dọc sông xa
Ngoảnh đầu tai vẳng mưa rào rạt
Gió dạt cành sương thu đến mùa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.