Ðông Chi, Mộng Vị mối tình lan
Chàng bẵng ngâm thơ biếng gảy đàn
Sầu nhớ không nguôi vài chén rượu
Nỗi lòng dằng dặc vạn trùng san
Quỷ ma ác liệt đầy sòng bạc
Mặc khách thanh tao thiếu bạn vàng
Vẳng điệu Hành Vân đàn thập lục
Rì rào réo rắt hạt mưa tan