Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 18:55, số lượt xem: 44

Giờ tôi đã xới lại đất hoang
Canh lếp cho ngay thẳng cách hàng
Gieo trồng vài thứ như: củ cải,
dưa leo, chuối hột với môn làng.

TX Phước Long, 3/10/2016