Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/08/2017 18:36, số lượt xem: 30

Đất nay hoang hoá khác xưa
Phá rừng tái diễn không chừa bóng cây
Trơ trơ đồi trọc thế này
Cho nên khí hậu đổi thay lắm rồi!
Bây giờ trồng lại đất đồi
Bao năm xanh lá rừng hồi phục đây?
Tôi thì ý kiến thế này:
Xử nghiêm lâm tặc cưa cây phá rừng!
Nhân dân ý thức về rừng
Gieo mầm sự sống chớ đừng phá cây!
Hãy cùng Nhà nước dựng xây
Quê hương giàu đẹp rừng cây ngút ngàn.

TX Phước Long,11/10/2016