Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/01/2018 20:24, số lượt xem: 40

Xuân đã về rồi trên quê ta
Sáng nay trông mãi nhánh mai già
Nhú ra tua tủa chồi hoa búp
Chào đón nàng xuân với muôn hoa.

Khai bút đầu năm. Pl. 1/1/2018