Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/01/2018 20:24, số lượt xem: 21

Xuân đã về rồi trên quê ta
Sáng nay trông mãi nhánh mai già
Nhú ra tua tủa chồi hoa búp
Chào đón nàng xuân với muôn hoa.

Khai bút đầu năm. Pl. 1/1/2018