Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2012 15:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/02/2012 15:31, số lượt xem: 785

天雞

巽晨先得太陽星,
下界翰音肆一鳴。
滄海火輪裁吐耀,
桃都錦翼欻騰聲。
響傳八極山猶暗,
後應三嗥夜嚮明。
人世幾回昏曉變,
孜晨惟爾獨長生。

 

Thiên kê

Tốn thần tiên đắc thái dương tinh,
Hạ giới hàn âm tứ nhất minh.
Thương hải hoả luân tài thổ diệu,
Đào Đô cẩm dực hốt đằng thanh.
Hưởng truyền bát cực sơn do ám,
Hậu ứng tam hào dạ hướng minh.
Nhân thế kỷ hồi hôn hiểu biến,
Tư thần duy nhĩ độc trường sinh.

 Nguồn: Nguyễn Bảo - Nhà thơ,  Danh nhân văn hoá, NXB Văn hoá thông tin, 1991

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân

Gà trời tiên ứng ở vầng dương
Hạ giới chờ khi gáy rộn ràng
Vành lửa biển xanh vừa toả sáng
Đào Đô cánh gấm vỗ rền vang
Tám phương lan tới non còn tối
Ba tiếng vọng về sáng chuyển sang
Sớm, tối bao phen thời thế đổi
Riêng mi báo sáng mãi còn vang

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ánh dương tốn thần đón đầu tiên
Hạ giới gà trời một tiếng rền
Biển xanh vầng lửa vừa phát sáng
Đào Đô cánh gấm vỗ bật lên
Âm chuyển tám phương non còn tối
Ứng sau ba tiếng sáng đuổi đêm
Nhân gian sớm tối bao lần đổi
Báo sáng chỉ mi mãi còn truyền.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời