24.00
116 bài thơ
Đăng ký ngày 02/06/2016 19:51, số lượt xem: 3545
Trang thơ cá nhân của Lưu Văn Mạnh muốn gửi gắm vào đây các bài thơ về tình yêu cũng như những cảm xúc tức thời.