Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 26/06/2009 23:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/05/2012 09:29, số lượt xem: 1950

思容海門旅次

混一車書共幅員,
海雲橫界越南天。
三更夜靜銅龍月,
五鼓風清路鶴船。
夷落奉參期款塞,
閫臣愛國巧籌邊。
此身那得生還幸,
敢望班超到酒泉。

 

Tư Dung hải môn lữ thứ

Hỗn nhất xa thư cộng bức viên,
Hải Vân hoành giới việt nam thiên.
Tam canh dạ tĩnh Đồng Long nguyệt,
Ngũ cổ phong thanh Lộ Hạc thuyền.
Di lạc phụng tham kỳ khoản tái,
Khổn thần ái quốc xảo trù biên.
Thử thân na đắc sinh hoàn hạnh,
Cảm vọng Ban Siêu đáo Tửu Tuyền.

 


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Trung

Cả mối cơ đồ một cõi chung
Về Nam địa giới Hải Vân giăng
Ba canh trăng tĩnh Đồng Long rạng
Năm tiếng trống lành Lộ Hạc rung
Đất ải man di này liệu nộp
Biên quan trấn giữ đã lo xong
Thân kia bảo mạng nào may mắn
Vọng tưởng Ban Siêu ở Tây vùng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Thuyền lâu nổi trống đến Ô Long
Cửa ải sông đây hiểm lạ lùng
Chặn giặc núi xanh bày rợp mắt
Liền trời sóng vỗ, biếc muôn trùng
Dấu xưa sự nghiệp bao triều đại
Đất cũ nhà Nam vạch núi sông
Lượng biển bao dung ngàn lớp cặn
Sông nào không hướng chảy về Đông?

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời