Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ
Tạo ngày 09/09/2005 13:13 bởi Vanachi, số lượt xem: 1193
Lê Quyền 黎權 sống vào khoảng giữa thế kỷ XVI.