Tác giả: Lê Gia Hoài

- Tên khai sinh là: Lương Cầm Hoá.
- Sinh năm 1977.
- Quê quán: Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
- Hiện đang công tác tại: Trường THCS Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
- Email: legiahoaivt@Gmail.com
- ĐT: 0985408377

* Tác phẩm:
- Tình ca trên bục giảng - NXB Hội nhà văn 2018.

* Thơ in chung trong các tập:

- Muôn dặm hồn quê – NXB Hội nhà văn 2017
- Bên bến sông quê – NXB Hội nhà văn 2017
- Mùa say đắm 1 – NXB Hội nhà văn 1017
- Mùa say đắm 2 (Thu trong mắt biếc) NXB Hội nhà văn 2017
- Mùa say đắm 3 (Ru niềm hạ nhớ) NXB Hội nhà văn 2018.

 

Muôn dặm hồn quê - (2017)

Mùa say đắm 1- (2017)

Mùa say đắm 2 - Thu trong mắt biếc (2017)

Bên bến sông quê - 2017

Tình ca trên bục giảng (2018)

Mùa say đắm 3 - Ru niềm hạ nhớ (2018)