35.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 12/03/2018 18:12, số lượt xem: 79

Đông đã vụt qua,
Xuân lại đến.
Hơi ấm kéo sang,
Lạnh qua rồi.
***
Ung dung với thực tại,
Ngậm ngùi quên quá khứ.
Gạt bỏ những sầu lo,
Chăm lo cuộc sống mới.
Phấp phới đón niềm vui,
Bồi hồi thôi…rồi mất.
***
Tháng Ba, hoa lá ngát lộng trời,
Chim chóc, thực vật muôn luồng khắp.
…Thẳng tấp cả hàng cây xanh rực,
Cỏ cây, hoa lá càng thêm xanh.

Châu Thành, 12 - 3 - 2018