Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ
Tạo ngày 04/03/2017 08:04 bởi hongha83, số lượt xem: 741
Đan Phong Diệp (1974-) tên khai sinh là Chu Thu Phương, quê ở Hà Nội, là nhà thơ, dịch giả Việt Nam, hiện công tác tại Vụ Văn hoá đối ngoại và UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao.

Tác phẩm:
- Lá phong đỏ (thơ), NXB Văn học, 2008
- Những khúc đệm trữ tình (thơ dịch), Heinrich Heine, NXB Văn học, 2014

 

Lá phong đỏ (2008)