Lúc bên C4 mình trốn tiết thầy nhiều nhất, nhưng mà không bị ghim. Lúc mình về lại A1 được, thầy còn chúc mừng mình. Bữa kia thầy gác thi mình, thầy hỏi “trời ơi Giang thi phòng này nữa hả”. Trò chuyện với thầy cười muốn xỉu. Cuối buổi thầy cho mình cây bút. Vui vô cùng luôn.

Võ Thị Cẩm Giang