Hay, tôi cũng rất mến mộ và cảm thương cho một tài năng bị căn bệnh phong vùi dập...

Hoàng Nhật