Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2022 05:54, số lượt xem: 116

Từ thuở thưong nhau ước nguyện nhiều,
Đường tình em hẹn bưóc anh theo.
Chẳng nề đêm hạ mưa giông tối,
Bao ngại ngày đông gió lạnh chiều.
Tình buổi ban đầu còn hẹn ước,
Duyên trăm năm đã phải lòng xiêu.
Thương nhau chin đợi mười mong nhớ,
Thao thức canh trường mãi chữ yêu.