Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2022 06:43, số lượt xem: 110

Em về tóc xoã chấm ngang vai,
Đôi má hồng lên nét đắm say.
Mắt biếc thuyền nan như sóng vỗ,
Mày cong dạ sắt cũng van nài.
Trăm ngàn thương nhớ về qua mộng,
Một chút tơ tình luống tưởng ai?
Sưỡi chút hương xuân còn lãng đãng,
Cho nồng chăn gối ấm bờ vai…