Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/05/2022 06:49, số lượt xem: 115

Xuân đến chim về rộn hót ca,
Xuân mang tươi khoẻ đến muôn nhà.
Xuân em lữa bén ngàn duyên thắm,
Xuân chị hương nồng vạn sắc hoa.
Xuân của đất trời luôn bất tuyệt,
Xuân trong tâm thức lẽ đâu tà?
Xuân qua xuân lại rồi xuân đến,
Xuân mãi còn xuân giữa chúng ta…