Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/05/2022 04:12, số lượt xem: 95

Thu về lá rụng khắp nơi nơi,
Nhung nhớ chi mô dạ rối bời.
Đêm lụn nằm nghe cơn gió thổi,
Ngày tàn ngồi nhặt cánh thơ rơi.
Tình ai ý gởi chưa tròn ý?
Nghĩa bạn lời trao chửa vẹn lời.
Một mảnh vườn thơ hoa với mộng,
Nghĩa tình xướng hoạ để vui chơi…