Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/05/2022 08:25, số lượt xem: 146

Ta hỏi rằng xưa gặp gở đâu?
Trăng rằng – xưa lạc bến giang đầu.
Hỏi thuyền -thuyền vội mà quên hẹn,
Hỏi gió - gió hờn để phải đau,
Hỏi bướm- bướm còn đang thơ thẩn,
Hỏi đêm - đêm ngủ suốt canh thâu.
Hỏi người - người vẫn còn mê mãi,
Bút thẳng lòng son- chẳng gợn sầu.