Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/12/2021 09:34, số lượt xem: 77

Hết tiền dong cẳng ngủ chèo queo,
Rượu hết chưa đong cũng tại nghèo.
Bạn muốn tới chơi,còn ngại núi,
Em đành lỗi hẹn, bỡi e đèo,
Đuờng đời vạn nẽo, dù muôn bước,
Một kiếp phù sinh,cũng ráng trèo.
Cái nợ thơ, em, hoa, bạn đó,
Trăm năm thờ thẩn bóng trăng treo.