Mùa xuân em mặc áo hồng,
Hoa nào nở nụ giữa dòng thời gian.
Chiều nay kinh nở hoa vàng,
Em ngồi hong tóc cúng dường sắc không..

Bên thềm chải tóc bâng khuâng,
Áo em tím thuở mùa xuân tóc thề.
Ta ngồi dưới cội hoa lê,
Bên nhau mà tưởng nẻo về chiêm bao...

Chiều hôm én gọi lao xao,
Con qua biển bắc con vào biển nam.
Em ngồi hong nắng bên sân,
Thuyền ai thấp thoáng bến xuân gọi đò...

Đường về dấu nẻo thu xưa,
Thềm hoa lối cũ hừng hờ mây bay.
Trăng tà chếch bóng hiên tây.
Sao em vóc ngọc còn gầy dáng sương.