Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/12/2021 06:52, số lượt xem: 101

Ngày về lòng thấy mặt dầy dầy,
Xanh cái hồng nhan thẹn lắm thay!
Mòn cánh hoàng oanh xao xác bạn
Mỏi chân anh vũ thiết tha bầy.
Má đào ngõ trước Kiều đưa đón
Hồng mận bên trời Trọng toả vây.
Phôi dấu ân tình, thề thốt nặng.
Pha giùm rượu chị nối duyên nầy…