Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2021 06:53, số lượt xem: 127

Ta hỏi rằng
xưa gặp gở đâu?

Trăng rằng
xưa lạc bến giang đầu.

Hỏi thuyền - thuyền vội mà quên hẹn,
Hỏi gió - gió hờn để phải đau.

Hỏi bướm,
bướm còn đang thơ thẩn,
Hỏi đêm -
đêm ngủ suốt canh thâu.

Hỏi người
người vẫn còn mê mãi,

Bút thắm lòng son - chẳng gợn sầu.