Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/11/2021 01:46, số lượt xem: 150

Ai bảo
Mưa không là hoa
Em về xoã tóc
tắm mưa sa
Mưa bay trên áo em
trên tóc
Anh ngỡ em là những cánh hoa...