Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/12/2021 09:42, số lượt xem: 151

Bên hoa giỡn nguyệt ai không muốn?
Mà bỏ ra đi đi thế mới kỳ,
Bỡi thế nếu tu - ngày hai buổi,
Sao bằng bia uống...cứ đầy ly.
Tìm duyên thiên lý còn mong gặp,
Đọc sách bên em đố nhớ gì...?
Tĩnh giấc Nam kha ngồi hỏi mộng,
Công hầu khanh tướng để mà chi?