Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/06/2022 06:17, số lượt xem: 128

Chẳng bán tình đâu chỉ bán hoa,
Hỡi người yêu dấu tính cho ra.
Hoa hai đô chẵn tròn hai bó,
Tình một đôi thôi chỉ môt nhà.
Hoa đứng bên tình hoa thắm sắc,
Tình chia với bạn bạn đi xa.
Cho nên tình chỉ đem trao gởi,
Hạnh phúc muôn đời giữa chúng ta…