Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2022 08:25, số lượt xem: 106

Thương nhau đâu sá cảnh sang nghèo,
Bến nước mười hai - cũng ráng theo.
Bến đục anh neo bè thả cá,
Dòng trong em cấy ruộng đồng gieo.
Nhớ hồi con dại còn nheo nhóc,
Thương phận em thơ lúc bọt bèo.
Mưa tạnh. Lạy trời mau mau sáng,
Ta về thuyền mộng bến xuân neo…