Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/11/2021 04:03, số lượt xem: 142

Bên dòng nước chảy
Bẻ bút quăng sông
Lên đồi sim cũ
Nhớ môi em cười...

Nước trôi dòng chảy
Đâu bóng hình ai?
Đã mòn con mắt
Mười ba phương trời...

Cố nhân hề!
Cố nhân ơi!
Giang hà một dãi
Cánh nhạn lưng trời
Mây hồng vạn nẽo
Rượu sầu chơi vơi...

Ta về bến vắng
Con nứơc ngừng trôi
Hoa xưa bướm lượn
Người đã...đi rồi...?
...Ngại ngùng...con nước ngừng trôi
Bên đồi sim tím đợi người năm xưa..