Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/11/2021 05:48, số lượt xem: 143

Con sáo buồn ai
con sáo sang,
Sông Ngân
bến cạn hoá thiên đường.
Chàng Ngưu nghĩa cũ
tình tha thiết,
Chức nữ
duyên xưa hết lỡ làng.

Ta lấy hoa trời
làm Thượng Uyển

Xây lầu nguyệt quế
tặng Thiên Hương!
Em xưa
ánh mắt hồ thu thuỷ,
Xô dạt tình ta
mấy dặm trường...