Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 10/08/2015 08:51, số lượt xem: 837

Về hưu còn một chân thân
Trút đi tất cả mọi phần đời cho
Chẳng còn chi phải âu lo
Mênh mông bốn biển tự do vẫy vùng !