Ai nói thơ là đời 
Thơ mang hồn cuộc sống
Ai nói thơ là đời
Thơ mang tính nhân văn
Ai nói thơ là đời 
Thơ mang tầm thời đại
Ai nói thơ là đời 
Thơ sống mãi bên ta
Ai nói thơ là đời
Thơ như một bài ca
Ai nói thơ là đời  
Thơ chắp cánh hồn ta
Thơ là đời, thơ là bạn của ta 
Thân thiện lắm một đời chia xẻ.

Thơ với ta vẫn thường mới mẻ
Vẫn hàng ngày vui vẻ bên nhau 
Thơ với ta chung một nhịp cầu  
Cùng nhau đến bến bờ hạnh phúc
 
Cảm ơn đời đã cho ta cảm xúc
Viết mấy vần thơ tô thắm cho đời.