Chim ruồi chỉ hút mật hoa
Không ăn đồ tạp đúng là chim khôn
Nhỏ nhoi cái dáng hút hồn
Bay mà như đậu chờn vờn bông hoa
Mỏ dài thuôn tận đáy hoa
Bao nhiêu mật ngọt hỏi là còn không
Hoa tươi mật ngọt thơm nồng
Ruồi ơi có sướng hay không hỡi Ruồi!