Bài thơ Đường đạt lắm ! nếu tôi là giám khảo sẽ chấm 9,5 điểm.
Xuân Đan Vũ Quý Kiến Xương  Thái Bình

Xuân Đan
(Kiến Xương - Thái Bình)