Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/07/2014 12:59, số lượt xem: 340

Thao thức ngắm trăng qua tán cây
Năm canh nỗi nhớ cứ dâng đầy
Em đi biền biệt, chân trời lạ
Gánh chịu riêng anh... một cảnh này!

- In trong tập thơ "Đêm vắng em", Đặng Tuấn Phong, NXB Văn Học, 2013