Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2014 19:12, số lượt xem: 356

Ai bảo: "Tuổi cao... chẳng thiết chi?"
Vẫn nghe trên bảo, dưới chưa lỳ
Lai rai mấy tháng đôi lần... "tế"
Túc tắc vài tuần một bận... "phi"
Khổ luyện con tim không rối loạn
Năng rèn bể thận hết nan nguy
Tứ chi, lục phủ hồi xuân sức
Cảm khoái... thăng hoa: một giấc khì!

20/12/2009

- In trong tập thơ "Đêm vắng em", Đặng Tuấn Phong, NXB Văn Học, 2013