Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/07/2014 19:44, số lượt xem: 458

Gom góp gia tài- vốn cỏn con
Học theo bầu bạn dựng lều... com
Đơn sơ nội thất, ban đầu vậy
Năm tháng bồi thêm, chắc đỡ còm!

Dẫu gọi: "logs - com"- một túp lều!
Nhỏ- to, xấu- đẹp cũng yêu yêu
Giang tay chào đón người muôn ngả
Trước lạ, sau quen: mở cửa đều...

Từ mái lều Com... Bạn với tôi:
Nối vòng tay lớn đến muôn nơi
Tâm tư chia sẻ, quên ngày tháng
Lặng lẽ trao tình, sống thảnh thơi!

15-4-2009

- In trong tập thơ "Đêm vắng em", Đặng Tuấn Phong, NXB Văn Học, 2013